Lektoři

 

Náš lektor - Petr Eisner

Petr Eisner, DiS

Do konce roku 2011 pracoval jako ředitel vzdělávací agentury Společnosti Pohoda o.p.s.. V současnosti pracuje jako lektor, metodik a supervizor kvality vzdělávání a odborný poradce v oblasti vzdělávání a sociálních služeb se zaměřením na specifické cílové skupiny. Externě přednáší na VOŠ Jabok v Praze. Je diplomovaným specialistou v oborech sociální pedagogiky a teologie. Absolvoval kurzy lektorských a manažerských dovedností a výcvik pro práci se sexualitou. V  minulosti člen správní rady Máme otevřeno o. s. a Formika o. s.  Lektoruje od roku 2005. Autor speciálních pomůcek a publikací pro práci se sexualitou.


Náš lektor - Olga Franců

Olga Franců

Od roku 2012 pracuje jako HR koučka, nezávislá konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti řízení lidských zdrojů a měkkých dovedností. Dvacet let působila HR oblasti na různých manažerských pozicích v českých i mezinárodních firmách (Okin Group, a. s., Securitas CR, Tesco Stores CR, a. s., Česká konsolidační agentura, INPRO, a. s.). Má hlubokou praktickou znalost procesů v oblasti lidských zdrojů a velkou manažerskou zkušenost. Absolvovala střední průmyslovou školu filmovou, kurzy zaměřené na personální a manažerské dovednosti a pracovní právo. Věnuje se kurzům, tréninkům a výcvikům v této oblasti a rovněž vede accessment a development centra ve firmách a organizacích.


Náš lektor - Jitka Jilemická

PaedDr. Jitka Jilemická

Jako odborná poradkyně a lektorka působí od roku 1993 v oblasti vzdělávání a konzultace vrcholového a středního managementu – osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace,facilitace, koučování, týmová spolupráce, stres management. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management (USA, EU, Ukrajina) zabývajících se aplikací zahraničních metod do jednotlivých kulturních prostředí. Externě přednáší na FF UK Praha, spolupracovnice Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů, členka Asociace trenérů a konzultantů managementu ATKM. Členka WMF (světové mediační fórum), akreditovaná mediátorka a školitelka AMCR. Vystudovala FFUK, obor čeština, rigorozní zkouška obor pedagogika, FTVS UK. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, vyjednávání a mediace, výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci.


Náš lektor - Olga Medlíková

PaedDr. Olga Medlíková

Pracuje jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Zaměřuje se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a gastronomii. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a osobnostní typologii metodou Golden profiler od Personality. Absolvovala Pedagogickou fakultu v ústí nad Labem, obor filozofie, psychologie, český jazyk, dále kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů při ICN Praha, kurzy facilitace a mediace a výcviky zaměřené na manažerské dovednosti, řešení konfliktů, emoční inteligenci a stres management. Od roku 1996 pracuje jako soukromá konzultantka. Členka správní rady organizace Neziskovky.cz, členka Aliance lektorů při ICN, členka Business and Professional Women, autorka odborných publikací a článků, vítězka soutěže Osobnost roku v oblasti andragogiky za rok 2012.


Náš lektor - Jan Vojtko

Mgr. Jan Vojtko

Od roku 2000 lektoruje především tzv. „soft skills“ dovednosti, zaměřené na emoční inteligenci, vzdělávání managementu a komunikaci. V posledních letech se věnuje především rozvoji leadershipu a tzv. „leading self“ – jak vést sám sebe. V oblasti komunikace se specializuje na nonverbální komunikaci. Pro své semináře a kurzy využívá především koučovací a zážitkový styl vedení vzdělávacích aktivit. Od roku 2006 koučuje jak na poli „executive“ (výkonovém), tak i „life“ koučinku. Prošel výcvikem v results coaching systému i skupinovém koučování. Má vlastní terapeutickou praxi, pracuje především s páry – poradenství ve vztazích, kde využívá bodyterapii, tj. terapii zaměřenou na tělo. Po studiu fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově vystudoval vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského (se zaměřením na psychologii).