Inspirace

Uč se efektivně

Záznam přednášky z konference Rise and Shine, Praha 2016.

 

Zajímavé prostory pro školení

 • Pro mimopražské aktivity (cca 70 km od Prahy) – Trvalá obnova školy, o.s., Chraštice 44, 262 72 Březnice, www.zschrastice.cz
 • Mam Prostor, U Teplárny 3, 158 00 Praha 5, – www.mamprostor.cz
 • Pohoda, společnost pro normální život lidí s postižením. Prostory ke školení: ulice Ve Smečkách 604/5, Praha 1 (bývalá kavárna Vesmírna,
  nyní Kavárna Bílá vrána)
  . – www.pohoda-help.cz
 • Hamko.cz s. r. o., Táborská 117/21, Praha 4 – www.hamko.cz
 • Hospodářská komora, nám. Franze Kafky 7, Praha 1 – www.hkp.cz
 • Kavárna DADAP, K Žižkovu 495/8, Praha 9 – Vysočany – www.dadap.cz, dadap@dadap.cz

 

Publikace/materiál měsíce

EKMAN,P.: Odhalené emoce, Jan Melvil Publishing, Brno 2015

 • výborná a čtivá kniha odborníka na odhalování emocí z tzv. „mikrovýrazů“ – malých mimických projevů v lidské tváři. Věnuje se do hloubky popisu emocí, objevíte v ní návody, jak se chovat, jestliže narazíte na i velmi prchavou emoci, kterou si člověk ani nemusí pořádně uvědomit. Kniha užitečná pro sebepoznání i kontakt s kolektivem

 

Další publikace

HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro dospělé, Grada Publishing, Praha 2004

 • kniha her pro interakci ve skupině vždy s časovou dotací hry, jejím popisem a doporučenými kritérii pozorování (co může lektor sledovat při realizaci hry)

MEDINA, J.: Pravidla mozku, BizBooks, Brno 2012

 • vynikající kniha pro všechny zájemce o neurobilogii, paměť, koncentraci, proces učení – všechno, co potřebuje pedagog, školitel, andragog, aby věděl, „jak to dostat do lidí“

MEDLÍKOVÁ, O.: Lektorské dovednosti, Grada Publishing, Praha 2010

 • praktická příručka pro lektory, konzultanty či pedagogy na volné noze – provede vás procesem přípravy, realizace a evaluace vzdělávací akce včetně tipů, jak se uživit jako lektor

PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých, Grada, Praha 2010

 • publikace spojující úvahy o andragogice s manažerskými poznatky autora, doplněná tipy k řešení obtížných situací a problémů vzniklých při vzdělávacích akcích

CARTER, P., RUSSEL, K.: Trénink paměti a kreativity, Computer Press, Praha 2002

 • stručný a jasný návod, jak trénovat paměť a posilovat kreativní myšlení s příklady a ukázkami

DISPEZIO, M., A.: Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení, Portál, Praha 2002

 • zásobárna těžších i lehčích icebreakerů, hlavolamů a energizerů

FISCHER, R.: Učíme děti myslet a učit se, Portál, Praha 1997

 • srozumitelně psaná knížka o tom, jak se lidé učí, jak funguje paměť, co posiluje učení, o tvoření paměťových háčků a příkladů použitelných i ve vzdělávání dospělých

EVANGELU, J., E., FRIDRICH, O.: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů, Grada Publishing, Praha 2009

 • další zásobárna, tentokrát her a hrátek s podrobnými popisy her, údaji o jejich složitosti a organizačním zabezpečení

GAMON, D., BRAGDON, A.: Mozek a jak ho cvičit, Portál, Praha 2001

 • podklad pro trénink činnosti obou mozkových hemisfér s  mnoha příklady, které jsou použitelné v lektorské práci

VESTER, F.: Myslet, učit se … a zapomínat?, Fraus, Plzeň 1997

 • starší, ale vynikající publikace, kterou by měl znát každý, kdo učí lidi, jak se mají učit – obsahuje zásadní informace o procesu učení, o fyziologii učení, vlivu prostředí a dalších lektorsky podstatných skutečnostech

BABAUTA ,L.: Zen a hotovo, Jan Melvil Publishing, s.r.o., Brno 2010

 • zcela jednoduchý systém osobní produktivity, který opravdu funguje! A lektoři ho potřebují, aby si šetřili energii pro účastníky.

ROAM, D.: BLA bla bla – co dělat, když slova nestačí, Albatros Media, Praha 2012

 • tato kniha vás naučí efektivněji  přemýšlet a vyřešit mnohovrstevnaté problémy díky inspirativní kombinaci verbálního  a vizuálního myšlení.

www.mensa.cz – najdete zde hádanky, testy a hlavolamy, které můžete zařadit do svých kurzů jako icebreakery nebo jako součást tématu.

MÜLLER, H.: Myšlenkové mapy, Grada Publishing, Praha 2013

 • útlá a snadno čtivá publikace o mind mappingu s příklady a doporučeními, jak mentální mapování využít v běžném životě, použitelné i pro práci lektora.