Blog

Jak vybrat dobrého externího lektora?

V praxi se při výběru pro dlouhodobější vzdělávání a rozvoj (například manažerské dovednosti) vždy osvědčuje vidět “lektory v akci”. Řada firem dnes používá ukázkové hodiny přímo ve firmě jako součást výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Výhodou je, že jej může sledovat více potencionálních účastníků z firmy a mohou konzultovat své názory a pocity z ukázkové hodiny. Některé vzdělávací agentury… Více →

Jak vybrat dobrého interního lektora?

To je opravdu těžká otázka. Mám zkušenosti z obou dvou stran, přes 20 let jsem stála na straně klienta, který si lektory vybírá. Dnes patřím k poradcům a lektorům. Záleží na tom, co vlastně od lektora potřebujeme nebo očekáváme. Hledáme-li interního lektora pro firmu, který bude přednášet o našich produktech, klientech, technikách prodeje nebo dovednosti, jak si získat a udržet zákazníka, nepotřebujeme mít nikoho… Více →

Kdo je kdo – lektor, trenér, učitel…

Nemáte jasno v pojmech? Já někdy taky ne, tak jsem se pídila v  literatuře, u vysoce způsobilých kolegů a vůbec chytrých lidí po jejich upřesnění. Tady předkládám výsledek. Lektor je pedagogický pracovník, který řídí výukový proces v dalším vzdělávání. Pojem se vžil v dalším vzdělávání k odlišení školního a mimoškolního vzdělávání. Předpokladem je odborná znalost přednášeného oboru, andragogiky a očekává se i širší teoretický rozhled v dalších oborech… Více →

Připravujeme kurz

Práce lektora na vzdělávací akci obsahuje přípravnou část, realizační část a vyhodnocovací část. Jaké akce může v procesu přípravy lektor nabídnout nebo absolvovat? Analytický workshop (společné setkání zadavatele, lektora a účastníků nebo jejich zástupců. Většinou má podobu diskuse o potřebách lidí a podobě programu, někdy je součástí i krátká „ochutnávka“). Informační sezení se zadavatelem (schůzka zadavatele a lektora, někdy je… Více →

Jak se lidé učí?

Pedagogická teorie uvádí, že člověk si díky zkušenostnímu učení zapamatuje až 80% z nových poznatků, oproti tomu účinek běžného sdělení je přibližně pouze 20%. Jde o model vycházející z myšlenek Lewina, Deweyho a Piageta, na které navázal v 70. letech David A. Kolb. Ten pak vytvořil typologii čtyř stylů učení: divergující styl, pro který je typický důraz na pocity a… Více →

Práce s pomůckami

Co je na tom těžkého? Vezmu si počítač, flipchart a nějaké materiály a je to! Jistě, kurz můžete dobře zvládnout s tímto vybavením. Ale – co když chcete, aby byl zajímavější, hravější, zábavnější? Aby se lidé více zapojovali? Abyste šetřili čas a sobě energii? Pojďme se napřed zamyslet, jaké druhy pomůcek má lektor k dispozici: technické – interaktivní tabule, kamera, notebook,… Více →

Kdo si hraje, nezlobí!

Tuto myšlenku podpoří každý dobrý pedagog, protože je odzkoušená staletími pedagogické praxe. Jaké jsou efekty her neboli proč je zařazovat do lektorského působení? Hry přinášejí relaxaci, aktivizují, baví, zesilují přijetí tématu učícím se člověkem, pomáhají bořit bariéry mezi lidmi, zvyšují jejich soustředění, zlepšují komunikaci, vytvářejí zážitek… Důvodů mnoho, tak jen do toho! A jaké hry může lektor použít? Pracovně jsme… Více →

Videotrénink? To raději ne!

„Vy chcete natáčet na kameru? Tak dobře, ale mě prosím vynechte!“ Toto někdy lektoři slyší od účastníků. Lidé se kamery často bojí, je jim nepříjemné sledovat sebe „v akci“, to, jak vypadají, mluví, jednají a chovají se v konkrétních situacích. Přitom je videotrénink nesmírně efektivní nástroj ke zpětné vazbě a nácviku dovedností. Záznam je přesný, může sloužit vícenásobně – a třeba… Více →

Není workshop jako workshop

Dnes se kdekterá akce jmenuje workshop, ale málokterá jím skutečně je. Pod tímto názvem najdete seminář, dokonce přednášku s několika krátkými aktivitami. Co je tedy skutečný workshop? Workshop = dílna, interaktivní děj, v rámci kterého se jednotlivci, týmy i celá skupina sdružují k vyřešení předem daného cíle. Workshopy jsou: motivační (chceme nadchnout, přesvědčit, „nakoupit“ lidi pro určitý záměr); řešitelské (připravujeme něco nového, řešíme… Více →

Cože – pravidla?!

Ale ano,lektorská práce potřebuje pravidla hry – jako ostatně jakýkoliv proces, který má dobře dopadnout. Ideální je, když si je domluví lektor a skupina společně, a hlavně – když je opravdu obě strany dodržují. Pravidla nejsou nutná pro každou akci, ale zejména v  případě kontroverzního tématu nebo kontroverzní skupiny se lektorovi či moderátorovi bohatě vyplatí. Mají výrazně ochranný charakter pro… Více →