Od hříchů k přednostem

Jeden náš příspěvek hovoří o „lektorských hříších“, tak se pojďme tentokrát zaměřit na tu hezčí stránku – co může lektor udělat pro to, aby dále lidsky i profesně rostl, zlepšoval se, stával se stále zajímavějším, barvitějším a přitažlivějším pedagogem.

1. Osnova, agenda, scénář, „kostra příběhu“ – říkejte tomu jakkoliv, pořád jde o to stejné.

Míra přípravy na vzdělávací akci je u každého lektora jiná formou a jinak hluboká. Ale i v případě, že potřebujete jenom osnovu a mluvíte pak hodně spatra, tuto osnovu nebo „kostru příběhu“ vždy mějte promyšlenou, ideálně i vizualizovanou – na flipu, v ppt prezentaci nebo třeba pouze u sebe na kusu papíru.

2. Zachovejte si tvář

Přiznat chybu, vysvětlit, že na danou otázku teď nemáte odpověď, ale jste schopni ji získat a rádi ji předáte, omluvit se, jestliže jste uvedli chybnou informaci, poděkovat za upozornění na nepřesnost atd. – to všechno můžete a je to lepší než mlžení, podvádění nebo lež. Pravdivost lektora je důležitá „na place“ i mimo něj.  Raději udělejte pauzu a „prodýchejte“ situaci než invektivy nebo uvádění odpůrce do trapné situace.

3. Držet se cíle

Je potřeba se vracet k cíli a hlavnímu tématu akce. Dobrou pomůckou je stále opakovaná rada – vizualizovat cíl a hlavní téma před očima účastníků.

4. Osobní diskrétnost

Uvádění příkladů ze života, zejména vlastního, je zábavné i poučné a vypovídá to o lektorovi jako člověku. Jenom je třeba zachovat míru. Uváženě rozhodněte, co chcete, aby se o vás vědělo – a nemyslete, že když určité informace označíte jako soukromé a určené pouze pro uši tohoto člověka nebo skupiny, že soukromé zůstanou a nedostanou se dál!

5. Vhodné ukáznění

Umění převádět osobní výpady na procesní poznámky patří do nutné výbavy lektora. Zdůrazněte, že z vaší strany jde nikoliv o kritiku, ale o zpětnou vazbu k práci účastníka vzdělávací akce, tedy o nástroj změny.

6. Umět projevit emoce

Profesionalismus lektora se mimo jiné projevuje také v tom, že je schopen uhlídat zdárný proces akce i přes své emotivní prožitky. Umět projevit své pocity, ale nepostavit je proti nikomu.

7. Nezastavovat se

Když je lektor oslněn sám sebou, působí a je vnímám povětšinou jako trapný. Když už chcete upozornit na to, jak jste dobří, mluvte o svých zkušenostech, zmiňte zajímavou akci, kterou jste uskutečnili, citujte z literatury, uveďte délku praxe. A navíc – koncept celoživotního učení a práce na sobě je lektorská povinnost.

8. Vzájemnost

Sdílejte se s důvěryhodnými partnery, nenechávejte volně povalovat své materiály, na web dávejte jenom určitou rozumnou míru informací…Buďte opatrní hlavně na metodiky, na nich je vždy hodně práce. Dávejte je k dispozici opravdu důvěryhodným partnerům.

9. Korektnost a ochrana pověsti

Profesionální pověst v sobě spojuje lidskost, slušnost, korektní jednání, dodržování slibů, respekt vůči kolegům a hrdost na svou práci. Když se vás někdo zeptá na kolegu lektora a vy ho znáte, mluvte o tom, v čem je dobrý, co je jeho specialita a silná stránka.

10. Boj proti rutině

Střídejte témata, vymýšlejte nové věci, spojujte se do tandemů s kolegy, zkoušejte netradiční pojetí standardních akcí, používejte odborníky z jiných oborů jako zpestření vzdělávacích akcí…

11. Rozumná trocha pokory

Firmy, organizace, agentury i jednotliví klienti jsou ti, kteří lektory živí. Jestliže nejdete na trh přímo, je třeba ocenit, co pro vás zprostředkovatelé dělají. Udržovat dobré vztahy s jednotlivými zadavateli i klienty, pečovat o ně, rozvíjet je.

 


3 RADY LEKTORŮM:

  1. Člověk i lektorský výkon mají svou kostru.
  2. Hlídejte si metodiky.
  3. Učení druhých vás musí bavit!

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková