Videotrénink? To raději ne!

„Vy chcete natáčet na kameru? Tak dobře, ale mě prosím vynechte!“ Toto někdy lektoři slyší od účastníků. Lidé se kamery často bojí, je jim nepříjemné sledovat sebe „v akci“, to, jak vypadají, mluví, jednají a chovají se v konkrétních situacích. Přitom je videotrénink nesmírně efektivní nástroj ke zpětné vazbě a nácviku dovedností. Záznam je přesný, může sloužit vícenásobně – a třeba pomocí porovnání výstupů učícího se člověka dokazuje jeho posun v čase.

 

Jak využít videotrénink v lektorské práci?

Než lektor zařadí videotrénink, je třeba zajistit několik věcí:

 1. vysvětlit důvod provádění videotréninku a hlavně jeho přínos;
 2. popsat způsob práce, co, kdy a jak se bude dít a proč;
 3. sdělit, jak bude nakládáno s natočeným materiálem (bude předán účastníkům na flash disku, smazán okamžitě po skončení akce, poslán zadavateli…);
 4. umožnit lidem, kteří striktně odmítají natáčení na kameru, aby se ho neúčastnili, nenutit je, ale znovu zopakovat vysoký přínos kamerového tréninku;
 5. po ukončení videotréninku poděkovat a ocenit účastníky za ochotu a snahu.

 

Pravidla provádění videotréninku:

 1. Kam má jít natočený materiál – domluvit předem se zadavatelem, ideálně má být materiál využit pouze pro potřeby vzdělávací akce a jednotlivých účastníků. Pokud je tomu jinak, musí to lektor před začátkem natáčení účastníkům akce sdělit.
 2. Nesouhlas s nahráváním, natáčením ze strany účastníka/účastníků je regulérní a je třeba ho respektovat. Jestliže se někdo nechce účastnit videotréninku, měl by se přesto účastnit výcviku, jenom bez kamery. Lektor si dělá poznámky a zpětná vazba probíhá stejně jako u těch, kteří videotrénink absolvovali.
 3. Způsob předání natočeného materiálu – nejvhodnější je, jestliže každý člověk dostává pouze svá vystoupení, nikoliv celou skupinu. Výjimka nastává, pokud se skupina dohodla, že to nikomu z nich nevadí, ale naopak se chtějí vzájemně vidět. Pokud lektor přehrává bezprostředně po skončení tréninku každému účastníkovi jeho vystoupení na CD nebo flash disk a účastníci si je rovnou odnášejí, je situace vhodně vyřešená.
 4. Zpětná vazba k natočenému materiálu má být nezraňující, zaměřená na výkon, nikoliv proti osobě, která vystupovala. Důležité je nehodnotit, ale porovnávat (např. účastníka na začátku výcviku a téhož účastníka po absolvování dvou modulů nebo porovnávat konkrétní prvky ve vystoupení Petra s týmiž prvky ve vystoupení Jiřího – pozor – neporovnávat Petra a Jiřího!).Vysoký efekt přináší, když se účastníci vzdělávací akce setkávají opakovaně na více modulech, ze všech modulů vzniká nahraný výstup pro každého jednotlivce, který tento dostává např. na flash disku a může si porovnávat svůj vývoj a zrání v trénovaných dovednostech.

 

 


3 RADY LEKTORŮM:

 1. Vysvětlete přínos videotréninku pro účastníky.
 2. Popište, jak bude akce probíhat a co se stane s materiálem – faktor bezpečí.
 3. Kdo nebude natáčený, se přesto tréninku účastní, a dostává zpětnou vazbu v jiné formě.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková