Práce s pomůckami

Co je na tom těžkého? Vezmu si počítač, flipchart a nějaké materiály a je to! Jistě, kurz můžete dobře zvládnout s tímto vybavením. Ale – co když chcete, aby byl zajímavější, hravější, zábavnější? Aby se lidé více zapojovali? Abyste šetřili čas a sobě energii?

Pojďme se napřed zamyslet, jaké druhy pomůcek má lektor k dispozici:

 • technické – interaktivní tabule, kamera, notebook, dataprojektor, video, nahraný program nebo kazety, magnetofon, diktafon, mikrofon, reproduktory, přenosné telefony…;
 • spontánní – flipchart, bílá tabule, papíry, post-it (lepíky), moderační karty, barevné papíry, fixy, pastelky, barevné body, pexeso, tkaničky, zvonek, nůžky, skládanky, lepidlo, šátky, lano, časopisy, zvonek, karimatky…;
 • statické – fotografie, nástěnné obrazy, grafy, plakáty, ilustrace nebo objekty, trvale umístěné v  prostoru v  reálné, zvětšené nebo zmenšené verzi;
 • podkladové – materiály, pracovní listy, testy, prezentace, knihy, obrazový materiál.

Vyplatí se připravený a vybavený lektorský kufřík, kde máte všechno potřebné stále po ruce.
Specifickou kategorii pomůcek tvoří multimédia. Působí souběžně na několik smyslových receptorů, takže se zesiluje názornost a hlubší osvojení informací. Multimédium je interaktivní digitální prostředek spojující v  sobě text, tabulky, animace, obrazy, fotografie, schémata, ilustrace, grafy, mapy, zvuk, mluvený komentář, video… Učící se subjekt do něj aktivně vstupuje a zasahuje prostřednictvím uživatelského rozhranní. Mezi multimediální učební pomůcky spadají např. interaktivní tabule, výukové softwary, funkční modely strojů, didaktické počítačové hry nebo multimediální výukové prezentace.

Jejich použití je vázáno na potřebné vybavení – multimediální počítač s příslušnými periferními zařízeními.

A jak s  pomůckou nakládat neboli jaký je prováděcí manuál při práci s  pomůckami?

 1. Ověřte si, zda nestíníte posluchačům při prezentaci pomůcky.
 2. Stůjte bokem a jste-li praváci, tak nalevo od flipchartu, tabule, počítače.
 3. Na flipchart pište z boku, stůjte i nadále čelem, případně bokem k posluchačům.
 4. Když potřebujete cosi náročnějšího dopsat, dopočítat apod., než se obrátíte k posluchačům zády, omluvte se a slibte, že to nebude trvat dlouho.
 5. Používejte barevné fixy, na zápis dat nejlépe modrou a černou (jsou zřetelné), pro novinky a zajímavosti zelenou, pro rizika, chyby a problémy červenou.
 6. Když prezentujete obrázek, pomůcku – předložte  a zůstaňte chvíli zticha, aby posluchač měl čas si uvědomit obsah a smysl pomůcky.
 7. Nebojte se zasahovat do připravené pomůcky – podtrhávat, malovat apod. – zvýší to zapamatování a dramatické napětí – ale – musíte mít v duchu rozmyšleno, co tím chcete dokázat (pozor na zmatky!).
 8. Lze použít background (pozadí), které je stabilně umístěno v dobře viditelné části místnosti – motto, graf, stručná statistika, heslo dne apod. – pro lektora je to odkaz, pro posluchače upevnění paměťové stopy.

 


3 RADY LEKTORŮM:

 1. Pomůcky si berte svoje vlastní – vždycky něco chybí!
 2. Využívejte rozmanitost – nejlepší zapamatování přináší zapojení různých druhů pomůcek.
 3. Jednoduchou pomůckou leckdy docílíte víc než drahým programem.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková