Kdo si hraje, nezlobí!

Tuto myšlenku podpoří každý dobrý pedagog, protože je odzkoušená staletími pedagogické praxe.

Jaké jsou efekty her neboli proč je zařazovat do lektorského působení?

Hry přinášejí relaxaci, aktivizují, baví, zesilují přijetí tématu učícím se člověkem, pomáhají bořit bariéry mezi lidmi, zvyšují jejich soustředění, zlepšují komunikaci, vytvářejí zážitek… Důvodů mnoho, tak jen do toho!

A jaké hry může lektor použít?

Pracovně jsme je rozdělili na:

  1. icebreakery, česky ledolamky;
  2. hrátky;
  3. strategické hry.

1. Icebreakery

Jsou nejjednodušší formou hracích aktivit (pozn.: označení se různí, někdy se jim říká i energizery – „životabudiče“; jde o stejný typ aktivit). Jejich funkce vyplývá už z názvu – uvolňují, boří ledy mezi účastníky. Uplatňují se dobře při začátcích kurzů, v době poobědního útlumu, když je zapotřebí rychlého a krátkého přeladění nebo odpočinku atd.
Dobrými icebreakery jsou nejrůznější nenáročná fyzická cvičení, krátké pohybové aktivity bez hudby i s hudbou, malé hlavolamy, stereogramy sloužící k soustředění pozornosti, kvízy, anagramy (přesmyčky), soutěže, relaxační techniky a další.
Stereogramy jsou obrazy skrývající jiný obraz. Zdrojů najdete na internetu hodně.
Anagramy neboli přesmyčky trénují verbální inteligenci a rychlost.

2. Hrátky

Neformální označení hrátky náleží hrám trvajícím v řádu minut až desítek minut a podporujícím probírané téma.
Patří k nim různé týmové a komunikační hry, hry na přenos informací, hry se slovy a artikulací atd.

3. Hry

Jako hry pak označujeme výcvikové strategické hry, které trvají několik hodin a mají několik významů – jsou praktickým vyzkoušením teorie, mají edukativní vliv na skupinu, ovlivňují vztahy v týmu, čistí komunikační kanály mezi účastníky, ukazují slabiny v procesech…

U her je důležitá příprava (dramaturgie, logistika, personální obsazení), vlastní provedení hry (motivace účastníků, jasné zadání a instrukce, sledování procesu, pomoc) i následné vyhodnocení, zpracování zážitku a navázání efektu hry na řešenou situaci.

 


3 RADY LEKTORŮM:

  1. Pozor na etickou stránku her – nenutit účastníky, pokud se nechtějí nebo nemohou účastnit.
  2. Hry přinášejí silný citový zážitek – buďte na to připravení!
  3. Hra by neměla přebít vlastní učební záměr a cíl vzdělávací akce.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková