Jak se lidé učí?

Pedagogická teorie uvádí, že člověk si díky zkušenostnímu učení zapamatuje až 80% z nových poznatků, oproti tomu účinek běžného sdělení je přibližně pouze 20%.

Jde o model vycházející z myšlenek Lewina, Deweyho a Piageta, na které navázal v 70. letech David A. Kolb. Ten pak vytvořil typologii čtyř stylů učení:

 1. divergující styl, pro který je typický důraz na pocity a naslouchání;
 2. asimilující styl, který je nejsilnější v budování abstraktních teorií;
 3. konvergující styl, typický pro plánovače, stavitele a vůbec tvůrce;
 4. akomodující styl blízký těm, kteří se nejlépe učí samotnou činností.

Kolb také zkoumal vztahy mezi profesemi a preferovaným stylem učení a dovodil, že učící subjekt logicky nejvíce používá ten styl, ve kterém je sám nejsilnější (učitelé prý nejvíce využívají akomodující styl učení). Z Kolbových myšlenek vychází zážitková pedagogika, jsou tedy dobře využitelné pro tréninky, teambuildingové aktivity a veškeré programy rozvíjející dovednosti. Protože Kolb uvažuje o učení, nikoliv o vyučování, musí si k  nim lektor dotvořit vhodnou metodiku, aby měl konkrétní nástroje, které pak při vzdělávací akci používá.

Kolbův cyklus obsahuje následující po sobě jdoucí fáze:

 • aktivitu;
 • pozorování, reflexi;
 • zhodnocení;
 • vytvoření abstraktního konceptu, plánu;
 • aktivitu.

Když zde uvažujeme o učení, jeho podobách a efektivitě, přidávám několik dat k porovnání a zamyšlení (zdroj: manuál Základní paradigmata a terminologie andragogiky Expertis, s. r. o. 2007).

Jaká je efektivita různých metod učení?

95% – Učení druhých
70% – Názorná ukázka
55% – Diskuse
25% – Audio–video
15% – Četba
5% – Přednáška

 


3 RADY LEKTORŮM:

 1. Trénujte a používejte různé styly učení.
 2. Uvádějte naučené do souvislosti s praxí posluchačů.
 3. Nejvíce se naučíme zkušeností – a nejsilněji v lidech zůstává vzájemné učení se.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková