Cože – pravidla?!

Ale ano,lektorská práce potřebuje pravidla hry – jako ostatně jakýkoliv proces, který má dobře dopadnout.
Ideální je, když si je domluví lektor a skupina společně, a hlavně – když je opravdu obě strany dodržují. Pravidla nejsou nutná pro každou akci, ale zejména v  případě kontroverzního tématu nebo kontroverzní skupiny se lektorovi či moderátorovi bohatě vyplatí. Mají výrazně ochranný charakter pro lidi i proces.

Několik příkladů, jak mohou pravidla vypadat a čemu slouží:

1. „Volné nohy“

Účastníci mohou kdykoliv odejít na toaletu, zatelefonovat si, protáhnout se, chvíli stát nebo naopak lehnout si třeba na karimatku…Pravidlo se zvláště vyplatí u témat, kde je předpokládaná tvořivost, práce ve skupinách atd.

2. Ztišené, vypnuté mobilní telefony, režim práce s  notebooky

Domluva ohledně mobilních telefonů je namístě hned po začátku akce.

Speciální situaci tvoří notebooky a režim jejich užívání během vzdělávací akce. Většině lektorů nevadí, když si posluchač píše poznámky nikoliv na papír, ale do notebooku, ale vadí jim, jestliže si účastník surfuje na internetu místo vnímání a zapojování se do práce na semináři.

Co podniknout?

 • Domluvit pravidlo omezující užívání internetu během akce a zaznamenat ho veřejně na záznamové médium;
 • hodně se pohybovat po místnosti (většina účastníků zaklapne notebook alespoň na dobu, kdy jim stojíte za zády);
 • požádat během pauzy každého „psavce“, aby to nedělal;
 • upozornit veřejně celou skupinu na nedodržování domluveného pravidla;
 • zařazovat do tématu hodně aktivizačních prvků, kdy lidé i mění místa, aby neměli příliš příležitostí k  surfování;
 • zaměstnat účastníky úkoly natolik, že jim na to nezbude čas.

3. Právo vyslovit svůj názor

Každý účastník diskuse má právo se vyslovit, lektor hlídá věcnou hodnotu i formu sdělení. Dejte účastníkům možnost vyjádřit se i jinak než slovně a veřejně, např.: malováním, písemně, kinesteticky, individuálním hlasováním, pomocí zástupce…

4. Svoboda slova, ale zákaz osobních útoků

Zabraňuje osobnímu napadání, vulgaritě, agresivním útokům, manipulaci a znevažování hodnot a osobní důstojnosti účastníků diskuse.

5. Každý má právo na time out (čas na rozmyšlenou) – i lektor

Čas na rozmyšlenou má k  dispozici každý diskutující včetně lektora. Je to čas rozmyslet si odpověď, možnost, jak zvýšit účinek sdělení, reakce na nečekaný výpad druhé osoby atd.

Dalšími pravidly mohou být např.:

 • občerstvení během vzdělávací akce
 • právo odmítnout
 • způsob pokládání otázek
 • diskrétnost
 • nakládání se vzniklým materiálem…

 


3 RADY LEKTORŮM:

 1. Vytvořte a používejte pravidla – je to ochrana lidí i procesu.
 2. Pravidla mohu vzniknout i během akce, jestliže zjistíte, že jsou zapotřebí.
 3. Hodnotu pravidel vždy účastníkům vysvětlete, aby pochopili jejich užitek.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková