Není workshop jako workshop

Dnes se kdekterá akce jmenuje workshop, ale málokterá jím skutečně je. Pod tímto názvem najdete seminář, dokonce přednášku s několika krátkými aktivitami. Co je tedy skutečný workshop?

Workshop = dílna, interaktivní děj, v rámci kterého se jednotlivci, týmy i celá skupina sdružují k vyřešení předem daného cíle.

Workshopy jsou:

 • motivační (chceme nadchnout, přesvědčit, „nakoupit“ lidi pro určitý záměr);
 • řešitelské (připravujeme něco nového, řešíme problém);
 • tréninkové (učíme se novou dovednost).

Workshop nemá lektora, ale moderátora. Ten řídí proces, může vstupovat i obsahově, jeho role je v přípravě, metodickém vedení a zpracování výstupů workshopu, příp. v následné pomoci týmu.

Někdy po uskutečněném workshopu moderátor spoluřeší, radí, usnadňuje práci, vyhodnocuje nebo se jinak zapojuje – je „nakoupen“ na dobu určitou, aby s týmem dotáhl do konce situaci, která se na workshopu otevřela.

Co připravit před workshopem?

 • Ujasnit se zadavatelem celkový záměr workshopu, cíle, organizaci, evaluaci, další kroky.
 • Dohodnout a zajistit logistiku akce.
 • Vybrat lidi, zvolit postup práce, metody, techniky.

Pro zajímavost – několik doporučení k průběhu řešitelského workshopu:

 • vizualizovat a vysvětlit cíl a záměr workshopu, přínos pro skupinu, roli moderátora, způsob práce;
 • v  průběhu workshopu kombinovat práci ve skupinách, individuální práci, společnou, měnit složení lidí ve skupinkách;
 • zajistit shrnutí po každém dokončeném úkolu;
 • mít zapisovače (obě role v  jednom člověku se špatně stíhají!);
 • vytvářet veřejný postupný zápis;
 • střídat tvořivé aktivity s analytickou prací, diskusí, simulacemi…;
 • používat icebreakery, hry, interaktivní techniky, odpočinkové aktivity;
 • ptát se, diskutovat, oslovovat účastníky;
 • hlídat hygienu duševní práce (únava, potřeba změny činnosti, zařazení pauzy…);
 • když práce nebyla dokončená, domluvit pokračování či následné kroky;
 • na závěr shrnout: téma, zpracované výstupy, jejich přínos a zapojení do praxe účastníků;
 • zajistit úklid prostor;
 • vytvořit zápis pro každého, podrobný zápis pro zadavatele (co, kdo, kdy udělá);
 • vyhodnotit průběh a závěry workshopu se zadavatelem;
 • po domluveném čase vyhodnotit dopad akce (co se podařilo, slabá místa, nedostatky a chyby, co bude dále);
  nebo se moderátor účastní a přímo dohlíží na zavádění nového procesu, uskutečňování dohodnutých operací nebo průběh změny.

 


3 RADY LEKTORŮM:

 1. při workshopu se mění role – nejsme lektory, ale moderátory/facilitátory workshopu;
 2. mějte „parťáka“ (ko-moderátora, zapisovatele, pomocníka…);
 3. workshop je náročný – nechte si ho zaplatit!

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková