Kdo je kdo – lektor, trenér, učitel…

Nemáte jasno v pojmech? Já někdy taky ne, tak jsem se pídila v  literatuře, u vysoce způsobilých kolegů a vůbec chytrých lidí po jejich upřesnění. Tady předkládám výsledek.

Lektor

je pedagogický pracovník, který řídí výukový proces v dalším vzdělávání. Pojem se vžil v dalším vzdělávání k odlišení školního a mimoškolního vzdělávání. Předpokladem je odborná znalost přednášeného oboru, andragogiky a očekává se i širší teoretický rozhled v dalších oborech (politika, etika, filozofie…).

Trenér

je ten, kdo instruuje, rozvíjí, vzdělává a procvičuje konkrétní dovednosti, pro kvalifikovaný výkon povolání či zaměstnání, za účelem dosažení vysoké kvalifikovanosti (volně podle Oxford Dictionary, 1978). Očekává se od něj vysoká kompetence v oboru, schopnost srozumitelně předat informace a praktická dovednost v trénované oblasti, většinou zajištěná léty praxe.

Učitel/pedagog

je pedagogický pracovník, který má na starosti výchovný a vzdělávací proces ve škole. Očekává se od něho znalost oboru, schopnost motivovat žáky k získávání znalostí a výchovné působení – především pozitivní vliv na morální hodnoty žáků.

Mentor

je služebně starší osoba, která dozírá, vede a zapracovává služebně mladší osobu. Výhodou mentoringu je rychlá implementace (zapojení) nového člověka do složitého systému. Mentor uvádí svého svěřence do filozofie firmy, vnitřních procesů a souvislostí.

Kouč

je člověk, který prostřednictvím strukturované práce s koučovaným (zejména pomocí vhodných otázek) vede koučovaného, aby si sám našel odpovědi na otázky, ujasnil si pracovní nebo životní situaci a samostatně se rozhodl. Kouč neradí, pouze podporuje, usměrňuje proces a napomáhá, aby koučovaný nalezl řešení.
 


3 RADY VZDĚLAVATELŮM:

  1. ujasněte si, v čem jste dobří a to dělejte;
  2. neberte zakázku, ve které byste byli „za někoho jiného“;
  3. ptejte se, co klient chce a očekává.

 
 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková