Jak vybrat dobrého externího lektora?

V praxi se při výběru pro dlouhodobější vzdělávání a rozvoj (například manažerské dovednosti) vždy osvědčuje vidět “lektory v akci”.

Řada firem dnes používá ukázkové hodiny přímo ve firmě jako součást výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Výhodou je, že jej může sledovat více potencionálních účastníků z firmy a mohou konzultovat své názory a pocity z ukázkové hodiny.

Některé vzdělávací agentury umožňují pro své budoucí klienty tzv. náslech. Umožní účast jednoho až dvou zaměstnanců klienta na otevřeném semináři. Zástupce klienta má tak možnost sledovat lektora při práci a vyhodnotit, zda jeho způsob práce s účastníky vyhovuje jejich záměrům a přednášené tématice.

 

A čeho by si měl především všímat?

 • Osobnosti lektora;
 • metod výuky;
 • schopnosti zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost;
 • schopnosti přizpůsobit se různým typům účastníků;
 • osobního přístupu;
 • znalosti přednášené tématiky teoretické i praktické;
 • schopnosti poskytovat posluchačům příklady z praxe;
 • reakce na konkrétní dotazy účastníků, které si z praxe přinesou;
 • zájmu lektora o zpětnou vazbu.

 

Dnes může ten, kdo hledá pro firmu dobrého lektora, mít pocit, že trh lektorů je přesycený. Pohybuje se zde řada lektorů, kteří přednášená témata znají výborně v teoretické rovině, ale chybí jim zkušenost s praktickým využitím.

Dalším problémem, který snad v současné době doznívá, jsou projekty ESF. Určitě řadě firem pomohly k tomu, aby se jejich zaměstnanci dostali k různým formám vzdělávání. Zároveň však velmi ovlivnily ceny na trhu vzdělávání a umožnily mnoha “takélektorům” práci v oblasti vzdělávání – většinou byla při výběru rozhodujícím faktorem cena, nikoliv kvalita, zkušenosti a přístup lektora.

V závěru bych ráda připomněla ještě jednu důležitou věc, a sice zájem lektora o konkrétní zadání firmy a její aktuální potřeby. Ideálně by měl účastníky navštívit v jejich pracovním prostředí a “nasát atmosféru”, měl by znát nejen jejich konkrétní každodenní problémy, ale i vědět, jakými formami osobního rozvoje již prošli a na co bude navazovat.

 

 


3 RADY ZADAVATELŮM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. berte lektora, který se opravdu zajímá o vaši firmu nebo organizaci;
 2. vždy chtějte vidět lektora při práci;
 3. kvalitní člověk je dražší, ale vyplatí se!

Náš lektor - Olga Franců Olga Franců