Jak vybrat dobrého interního lektora?

To je opravdu těžká otázka. Mám zkušenosti z obou dvou stran, přes 20 let jsem stála na straně klienta, který si lektory vybírá. Dnes patřím k poradcům a lektorům. Záleží na tom, co vlastně od lektora potřebujeme nebo očekáváme.

Hledáme-li interního lektora pro firmu, který bude přednášet o našich produktech, klientech, technikách prodeje nebo dovednosti, jak si získat a udržet zákazníka, nepotřebujeme mít nikoho obzvláště kreativního. Je předpoklad, že materiály a prezentace, které při výkladu používá, mu vytvoří někdo jiný. V případě nadnárodní společnosti se dokonce většina materiálů připravuje mimo Českou republiku a zde se jen přeloží. Interní lektor s nimi většinou musí pracovat bez možnosti do nich zasahovat nebo ovlivňovat obsah.

Zde tedy potřebujeme člověka, který ctí firemní kulturu, je loajální a umí interní firemní vědění předat dál způsobem, který zaměstnance firmy zaujme a podpoří je v jejich osobním rozvoji.

O práci interního lektora ve firmě je ze strany lektorů velký zájem. Znamená to totiž jistotu práce (alespoň dočasně), lektor se vyhne shánění zakázek u klientů, různým výběrovým řízením a nejistotě u různých vzdělávacích agentur. Tam totiž musí čekat, zda zafunguje firemní marketing a kurzy nebo semináře se obsadí. Někdy může skončit tak, že má plný diář, ale žádné realizace, protože nejsou účastníci.

 


3 RADY ZADAVATELŮM VZDĚLÁNÍ:

  1. potřebujete strukturovaného člověka;
  2. musí být v souladu s filozofií firmy;
  3. spíše inovativní než kreativní člověk.

Náš lektor - Olga Franců Olga Franců